İç Giyim ve Sektör Profili..

1. ÜRÜNÜN TARİHÇESİ VE ÇEŞİTLERİ

İç çamaşırının tarihi M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. İlk giyimlik olarak niteleyebileceğimiz peştamallar dini inançların bir gereği olarak veya ısınma amaçlı kullanılmıştır. Kadınlarda ise, giyim bir estetik aracı olarak ayrı bir önem taşımıştır. Eski Yunan’da, Roma’da ve Mısır’da (özellikle Tutankhamun döneminde) peştamalların kullanıldığı bilinmektedir. Bir mitten ortaya çıktığı farz edilen korse ise o dönem için en önemli giyim nesnesi olarak kabul görmüştür.

Rönesans dönemiyle birlikte Leonardo Da Vinci, Boticelli, Michelangelo ve Raphael gibi tanınmış sanatçıların özellikle heykellerinde görülebilen estetik anlayışlarıyla fark bir yön alan giyim sektörü, bayanlar için kısıtlayıcı bir unsur haline gelmiş ve yeri geldiğinde tahta korseler dahi kullanılmak suretiyle dişiliği gizleme amacı güdülmüştür. Erkeklerde ise cuda oturan, bacaklardan kısalmış giyimlikler kullanılmıştır.

20. yüzyılda Freud’un araştırmaları ve kırılan tabularla birlikte giyim modasında da yeni bir boyut açılmıştır. Sanayileşme ve seri üretimin dokuma sektörüne kazandırklarıyla iç giyim ucuz ve daha ulaşılabilir duruma gelmiştir.

Bayan iç giyimlikleri pamuklu ve sentetik dokumacıkla erotizmin bir parçası olarak kullanılırken, erkek iç giyimlikleri de bugünkü görünümlerini almıştır. İç giyimde modadan bahsedilir olmuştur.

1. Dünya Savaşı sırasında 1-2 cm. kısalan etek boyları ve etek altında düşen kısa çorapları önlemek amacıyla Eyfel Kulesinin mimarı Gustave Eiffel tarafından jartiyerin icat edilmesi iç giyim dünyasında yeni bir dönem başlatmıştır. Hemen ardından gelen 2. Dünya Savı ve mini boyutlara ulaşan eteklerle kullanılmaya başlanılan sentetik külotlu çoraplar bayanların yeni gözdesi olmuştur.

Bu süreçlerin sonucunda iç giyim dini zorunluluklar, ısınma ve hijyen amaçların yanı sıra farklı bir estetik aracı olarak kullanılan vazgeçilmez bir ticari nesne konumuna gelmiştir. Böylece giyim sektörel bazda vazgeçilmez bir misyon yüklenmiş durumdadır.

İç giyim sektörel bir kavram olarak farklı şekillerde yorumlanmakla birlikte, dünyada yaygın olarak kullanılan giyim kavramı çamaşırı yanında çorapları, mayoları, bikinileri, spor giysilerini, fantezi giysilerini, günlük ev giysilerini ve tişörtleri de kapsamaktadır.


 

2. DÜNYA İÇ YİM PİYASASI

2.1. Üretim

İç çamaşırı satışları dünyada büyük bir dönüşüm içerisinde bulunmaktadır. Amerikalı üreticiler tarafından giyimin “büyük patlaması (big bang) olarak tanımlanan bu durum, milli bazlı tekstil ithalatı kotalarının da küreselleşen piyasa düzeninden kaldırılması anlamını taşımaktadır.

Dünya ticaretini küresel düzeyde serbestleştirmek amacıyla Uruguay Round çerçevesinde yürütülen çok taraflı ticaret müzakereleri ile uygulamaya geçen tekstil ve konfeksiyon kotaları, Dünya Ticaret Örgü (DTÖ) Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması (ATC) kapsamında kaldırılmaya başlanmıştır.

Eskiden Versace gibi markaların iyi sattığı 'brand label' denilen marka ürünleri dönemi yaşanmakta iken, şimdi ise 'store label' denilen mağaza ürünleri dönemi yaşanmaktadır. Artık bu piyasada önemli firmalar H&M, C&A, Newyorker gibi mağazalar olmuştur.

2.2. nya Ticareti

Dış ticarette ürün tanımlarının ülkeden ülkeye farklık göstermesinin önlenmesi amacıyla ortak bir ürün tanım sistemi oluşturulmuştur. Türkiye’de 01.01.1989 tarihinde yürürlüğe giren “Armonize Sistem Nomanklatürü”ne göre giyim ürünlerinin Gümrük Giriş Tarife Cetveli’ndeki sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

GTİP No

ÜRÜN TANIMI

61.07

Robdöşambr Bornoz Benzerleri, Sentetik/ Suni Liflerden Erkek/ Erkek

Çocuk İç Giyim

61.08

Kadın/ Kız Çocuk İçin Diğer İç ve Gece Giyim Eşyası, Lizöz, Bornoz

Sabahlık Benzeri Dokunabilir

61.09

İpek Döküntüsü, Dokunabilir Diğer Maddelerden Diğer İç Giyim, Örme

61.12

Kadın/Kız Çocuk Yüzme Kıyafeti: Pamuktan, Diğer

61.15

Külotlu Çoraplar,Kısa-Uzun Konçlu Çoraplar, Soketler, Diğer

62.07

Erkek/Erkek Çocuk İçin Külot, Slip, Pijama, Bornoz, Sabahlık v.b.

62.08

Kadın/Kız Çocuk İçin Lizöz, Kaşkorse Benzerleri: Diğer Dokunabilir

62.11

Kadın/Kız Çocuk İçin Diğer Kıyafet

62.12

Çorap Bağı, Korse Kemeri, Jartiyer ve Eşya Parçaları


 

2.2.1. İhracat

1929 yılındaki büyük depresyonun malum sebeplerinden olan, korumacı güdümlerle düzenlenmiş yüksek gümrük bariyerleri globalleşme süreciyle paralel olarak kaldırılmaya başlanmıştır.

Aslen eşit şartlarla serbest piyasa ekonomisinin rahatlıkla uygulanabileceği bu durum, ucuz ve seri üretim yapabilen Çin’i, dünya tekstil (ve dolayısı ile iç giyim) piyasasında büyük payın sahibi yapmıştır. Bu pozisyon, daha pahalı üretim maliyetiyle pazarda bulunan ihracatçıları Çin’in kaısında haksız bir rekabet dengesine sokmuş ve sonuçta Çin ucuz maliyetle, dünya pazarında en büyük ihracatçı konumuna yükselmiştir.

2000-2004 yılları arası 5 yıllık toplam giyim ihracat hacmi 37.396 milyon $ı bulan Çin, konulan tüm kotalara rağmen dünya giyim ihracatının neredeyse tamamını sırtlamış durumdadır.

Çin’den sonra pazardaki yük payı alan Hong Kong, Türkiye ve ABD kısır bir döngü içindeki piyasa koşullarında hacimlerini arttırmaktan çok korumaya çabalamaktadırlar.

GTİP NO’LARINA GÖRE DÜNYA İÇ ÇAMAŞIRI TOPLAM İHRACATI (1.000$)

GTİP NO

2000

2001

2002

2003

2004

61.07

1.807

1.816

2.153

2.403

2.580

61.08

3.388

3.124

3.510

4.140

4.613

61.09

9.831

9.550

10.091

11.871

13.749

61.12

1.503

1.440

1.555

1.925

2.294

61.15

4.268

4.290

4.582

5.309

6.091

62.07

839

756

761

769

822

62.08

2.045

1.838

1.752

1.932

1.928

62.11

454

435

380

446

465

62.12

3.136

2.933

3.268

3.855

4.439

Kaynak: DİE

2004 yılı ürün bazında verilen dünya giyim toplam ihracat rakamlarında Çin lider konumunda olmasına karşın, külotlu çorap, tayt ve soketlerde (GTİP No. 6115) İtalya’nın gerisinde kalmıştır.
 

2.2.2. İthalat

Dünya giyim sektörü için milat kabul edilen 1 Ocak 2005 tarihi sonrası, dünya iç giyim ithalat piyasasının güzergahı da değişmiştir. Çin’deki ucuz maliyetli ve moda yaratan ürün profili, sipariş grafiğinin bu ülke üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Avrupalı büyük alım grupları da siparişlerini Uzakdoğu’ya yöneltmişlerdir.

GTİP NO’LARINA GÖRE DÜNYA İÇ ÇAMAŞIRI TOPLAM İTHALATI (1.000$)

GTİP NO

2000

2001

2002

2003

2004

61.07

2.057

2.031

2.181

2.487

2.626

61.08

4.504

4.373

4.602

5.189

5.680

61.09

11.010

11.369

11.683

13.722

16.494

61.12

1.649

1.636

1.668

2.067

2.487

61.15

4.195

4.226

4.574

5.327

6.006

62.07

1.067

1.044

1.016

1.023

1.007

62.08

1.891

1.842

1.781

1.772

1.729

62.11

587

566

588

555

605

62.12

4.098

4.089

4.552

5.008

5.507

Kaynak: E

 

Yukarıda ürün bazında verilen dünya toplam giyim ithalat verilerinde de ABD’nin

Uzakdoğu ülkelerine verdiği sipariş hacmi önemli bir ağırlığa sahiptir.

 

3. TÜRKİYE İÇ YİM SEKTÖRÜ

Dünya giyim ihracatında Çin ve Hong Kong'un ardından 4 milyar $ ile (iç çamaşırı, çorap, mayo, bikini v.b. dahil) 3. sırada bulunan Türkiye, kotaların kalkması ile zirve mücadelesinden kopmamak için yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalmıştır. 1 milyon kişinin çalıştığı ve rkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık %36'sını gerçekleştiren sektör, Avrupa ve ABD'de mağaza zincirleri açarak markalaşma hedefleriyle ilerlemeye çabalamaktadır. İhracatın %80'ini Victoria's Secret, Marks&Spencer ve H&M gibi uluslararası markalara fason olarak yapan giyim, son birkaç yıldır kendi tasarımlarını pazarlama başarısı göstermektedir. Sektörde yoğun olarak tasarımcı ve modelist sıkıntısı yaşandığı bilinmektedir.

Rakamlarla Türkiye İç Giyim Sektörü (2004)

İhracat: 4 milyar $ (İç çamaşıra çorap, bikini, mayo, fantezi giysiler v.b. dahil-SITC
 

Kodları)

Sadece İç Giyim ihracat: 687 milyon $ İthalat: 98 milyon $

İç pazar: 1.2 milyar $

Türk hazır giyim ihracatı payı: %35.9

Dünya iç giyim ihracatı payı: %7.7

Dünya iç giyim ithalatı payı: %0.15

İstihdam: 1 milyon (kayıt dışı dahil)

En büyük pazarlar: Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, Meksika, Rusya ve Arap

Yarımadası

Firma sayısı: Ortalama 500

Bazı yerli markalar: Ayyıldız, Kom, Ten, Zeki Triko, Anıl, Eko, Ofra, Oba, Ethem, Benek v.b.

Üretim yapılan uluslararası markalar: H&M, C&A, NewYorker, Marks & Spencer, Victoria's Secret, Etam, v.b.

Kaynak: Referans Gazetesi

3.1. Üretim

Ülkemiz ekonomisi içinde tekstil sektörünün 1/3 gibi önemli bir ağırlığı vardır. Türkiye'de iç giyim sektörü çok eski ve köklü sektörlerden birisi olmasına karşın, son yıllara kadar dünya çapında başarılara imza atabilmiş bir firma olmamıştır. Kom, Ayyıldız, Zeki gibi sektörün köklü firmaları ağırlıklı olarak kendi markalarını üretmektedir. Daha çok iç piyasaya yöneldikleri için belli bir ölçekte kalmışlardır. Önceden ihracata yönelmiş firmalar ise bugün yavaş yavaş markalaşmaya yönelmektedir.

Türkiye giyim üretiminin %80'i ihracata %20'si piyasaya yönelik yapılmakta olup, son yıllara kadar tüketimin büyük kısmı yerli üretimle karşılanmaktaydı. Ancak

2004 yılında kotaların indirilmesiyle tüketimde Türk malının yerini ucuz Çin malın aldığını ve yerli malın ülke içerisindeki oranının %60'lara gerilediği görülmektedir.

Türk giyim sektörü yüksek üretim potansiyeline sahip olmakla beraber kendi markasını taşıyamamaktan şikayet etmektedir. Kendisini uluslararası piyasanın yanı sıra piyasada da ucuz Uzakdoğu mallarıyla dengesiz bir rekabetin içinde bulan üretici firmalar, 2006 yılında da kotaların devam etmesini istemektedir.
 

3.2. Dış Ticaret

Türkiyenin dış politikadaki görevinin “doğu-batı medeniyetleri arasında köprü” olduğu rüşü, yıllardır ticari hayatı da aynı yönde etkilemekte ve uluslararası arenadaki rolümüz çoğunlukla çevremizdeki ülkelerin ticari ilişkilerini kurmak ve ticari akımın ülkemiz üzerinden geçmesini sağlamak olmuştur. Ancak biran önce Türkiye’nin bu köprü rolünden çıkıp, hızla üretici ve merkez konuma yükselmesi ve bu doğrultuda adımlar atması gerekmektedir.

Ülkemiz stratejik konumu itibari ile tüm bu pazarlar için ayrı stratejiler geliştirmek zorunda ve bu politika üzerinden iç giyim sektöründeki liderlik payını da arttırmak durumundadır.

Bu kapsamda, 2004 yılı verilerine göre giyim ihracatının hazır giyim içindeki payı

%35,9 olan Türkiye’nin 2003 yılı itibariyle dünya toplam giyim ihracatından aldığı pay

%7,73; ithalatından aldığı pay ise %0,15 olarak ifade edilmektedir. Türkiye yaklık %8’lik ihracat payı ile dünya giyim sektörünün ana oyunculardan biridir. Türkiye giyim sektöründe yaklaşık 800.000-1.000.000 kişi istihdam edilmektedir.

Türk giyim ihracatı en çok AB ülkelerine yapılmakta, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler ise İtalya, İngiltere ve İspanya olarak sıralanabilirken, en çok giyim ithal eden ülkelerden olan Japonya ile ihracatımız ise çok sınırlı seviyededir.

3.2.1. İhracat

En dar anlamda ihracat, yabancılara ya da Türkiye dışında yerleşik Türklere yapılan mal satışlarını ve bu amaçla malların yurtdışına gönderilmesini ifade etmektedir.

Türk giyim firmaları, Avrupa'nın en ks mağazalarının raflarını doldurmalarına rağmen markalaşmak ile fason üretim arasında kalmış durumdadır. Türkiye'nin dünya hazır giyim üretiminde önde gelen ülkelerden biri olduğu bilinmekle beraber, giyimde bu başarı görülmemektedir.

Türkiye giyim ihracatını en çok AB ülkelerine yapmaktadır. Bu ülkelerin başında da Almanya ve İngiltere gelmektedir. ABD ise 3. sırada yer almaktadır. En fazla giyim ithalatı yapan ülkelerden Japonya ve Hong Kong ile ihracatımız ise çok sınırlıdır.

Türkiye'yi Doğu Asyalı rakiplerine karşı avantajlı konuma getiren üstünlüğü, coğrafi ve lojistik yakınlıktır. Ancak giyim sektörü yöneticileri Türkiye’nin en büyük avantajının
 

fiziki yakınlıktan öte kültürel yakınlık olduğunu belirtmektedir. Türk üreticiler, Avrupa modasındaki veya tüketici eğilimlerindeki değişimleri daha iyi anlamakta ve takip etmektedir. Eskiden altı ayda bir, bugün ise iki ayda bir değişen modaya göre üretimlerini senede altı koleksiyona çıkarmış durumdadırlar.

AB'ye nazaran biraz daha küçük olan ABD pazarında ise durum biraz daha farkdır. Çin, fiziki ve biraz da kültürel yakınlıktan dolayı ABD pazarında Türkiye'ye karşı daha avantajlı bir konuma sahiptir.

Türk üreticiler için AB'den sonra ikinci konumda olan ABD bu yüzden önemini yitirirken, ABD yerine yükselen gözde pazarlar Rusya, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olarak belirlenmiştir.

Türkiye diğer tüm hazır giyim ürünlerinde Rusya pazarında önemli bir konumda olmasına karşın, giyimde daha yeni yeni yerli markalarla yer edinmeye başlamıştır. Bunun birincil sebebi ise bavul ticaretidir. Türk iç giyim ürünleri uzun yıllardır Laleli üzerinden Rus müşterilere ulaşırken artık bu normal seyrine girmeye blamıştır. Toplam ihracatımızın neredeyse %20'ye yakını son zamanlarda Rusya'ya gitmektedir. Tabii bu satışlar artık mağazalar ve ofisler vasıtasıyla yaşanmaktadır.

GTİP NO’LARINA GÖRE 2005 YILI TÜRKİYE’NİN İÇ ÇAMAŞIRI İHRACATI (1.000$)

6107

6108

6109

6112

6115

6207

6208

6211

6212

ABD

8.909

65.860

129.199

5.388

37.039

8.521

47.082

4.009

3.667

Almanya

34.788

108.694

870.952

14.111

151.293

14.647

45.821

10.934

34.349

İngiltere

14.210

62.830

515.986

9.787

210.014

9.354

35.894

12.099

16.277

Hollanda

5.973

18.974

196.016

1.144

52.900

1.879

7.529

1.434

9.783

Fransa

5.144

31.816

203.859

4.109

62.050

5.672

16.236

4.819

16.103

İtalya

3.233

6.030

154.649

6.375

22.529

3.516

13.904

546

1.239

İsviçre

1.161

4.490

25.922

404

7.596

273

1.355

345

3.302

İspanya

1.531

7.542

109.572

669

12.961

1.322

3.176

1.436

2.210

Diğer

25.062

75.405

558.837

17.348

157.544

16.040

42.119

10.442

18.955

Toplam

100.011

381.641

2.764.992

55.226

713.926

61.224

213.116

46.064

105.885

Kaynak: DİE

2005 yılında Türkiye’nin çamaşırı ihracatına bakılacak olursa; en çok ihracat yapılan 3 ürünü sırasıyla yaklık 2.8 milyar $ ile 6109 GTİP No’lu İpek Döküntüsü, Dokunabilir Diğer Maddelerden Diğer İç Giyim, Örme, 714 milyon $ ile 6115 GTİP No’lu Külotlu Çoraplar, Kısa-Uzun Konçlu Çoraplar, Soketler ve 382 milyon $ ile 6108 GTİP No’lu Kan/Kız Çocuk İçin Diğer İç ve Gece Giyim Eşyası, Lizöz, Bornoz Sabahlık Benzeri Dokunabilir oluşturmaktadır.
 

Bunun yanında, 2005 yılında Türkiye’nin en çok iç çamaşırı ihracatını gerçekleştirdiği ülkelerin başında 1 milyar $ ile Almanya gelmektedir. Almanyayı sırasıyla, 886 bin $ ile İngiltere ve 349 bin $ ile Fransa izlemektedir. Böylelikle ülkemiz iç çamaşırı ihracatının en fazla Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

3.2.2. İthalat

İç giyimde imalatçı olarak en büyük oyuncu Uzakdu ülkeleri olsa da bu lgede üretilen ürünlerin marka yönetimi ve pazarlaması yine ağırklı olarak AB ülkeleri tarafından yapılmaktadır.

2005 başında tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki gümrüklerin kaldırılması giyim sanayiini de bir nebze etkilemiştir. Ancak sektör bu zorluklara rağmen dış pazardaki yüksek potansiyelini korumaya gayret sarf etmektedir. Bir tarafta kapanan firmalar varken diğer tarafta bazı firmalar kapasitelerini hızla arttırmaktadır. Ancak yine de Türk üreticisi kendi iç piyasasında dahi adaletsiz rekabet şartları altında ezilmekten ve markalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasından öte ağırlaştırılmasından muzdariptir. Türk keticinin marka ürünlerinden çok pazar tüketimine yönelmiş olması da sektör grafiğini etkilemektedir.

GTİP NO’LARINA GÖRE 2005 YILI TÜRKİYE’NİN İÇ ÇAMAŞIRI İTHALATI (1.000 $)

6107

6108

6109

6112

6115

6207

6208

6211

6212

ABD

0

124

213

17

51

122

82

36

76

İtalya

168

603

5.438

543

4.476

101

403

791

1.010

İngiltere

104

341

2.239

127

1.840

31

93

295

434

Almanya

161

540

3.858

72

1.198

132

66

194

326

İsrail

24

51

111

194

896

7

33

11

43

Danimarka

79

3

297

0

450

40

4

8

17

Sri Lanka

444

722

956

217

3

172

497

152

579

Çin

261

1.574

6.468

2.327

367

286

1.563

8.104

2.935

Mısır

194

702

641

0

29

0

0,5

4

1

İspanya

14

480

1.422

326

222

7

84

107

746

Endonezya

2

123

1.082

354

0

3

19

1.298

353

Fas

45

464

2.385

298

7

1

30

186

567

Portekiz

72

91

2.934

137

77

2

25

183

38

Hindistan

65

164

2.865

89

0

13

405

839

10

Fransa

122

136

1.562

181

283

25

163

138

994

Tayland

8

90

1.614

75

5

2

17

1.035

1.062

Kampuçya

0

3

254

38

0

0

3

860

8

Malezya

1

207

517

72

0

0

141

233

7.424

Diğer

629

830

18.151

1.554

2.169

63

268

2.623

2.938

Toplam

2.393

7.248

53.007

6.621

12.073

1.007

3.897

17.097

19.561

Kaynak: DİE
 

2005 yılında Türkiye’nin iç çamaşırı ithalatına bakılacak olursa; en çok ithalat yapılan 3 ürünü sırasıyla 53 milyon $ ile 6109 GP No’lu İpek Döküntüsü, Dokunabilir Diğer Maddelerden Diğer İç Giyim, Örme, 19 milyon $ ile 6212 GTİP No’lu Çorap Bağı, Korse Kemeri, Jartiyer ve Eşya Parçaları ve 17 milyon $ ile 6211 GP No’lu Kadın/Kız Çocuk İçin Diğer Kıyafet oluşturmaktadır.

Türkiye çamaşırı ithalat sıralamasında ilk iki sırayı sırasıyla 23 milyon $ ile Çin ve

13 milyon $ ile İtalya almaktadır.

İthalatla ilgili son kayda değer not ise, ihracatta birinci sırada yer alan Almanya’nın ithalatta dördüncü sırada yer almasıdır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Aslen tekstil ve konfeksiyon sektörü ticaretinde kotaların kaldırılmasının etkileri ve bunun yarattığı sıkıntılar, 2005 sonrası değil geçiş döneminin başladığı 1994 Dünya Ticaret Örgütü, Tekstil ve Giyim Antlaşması’nın (ATC) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ortaya çıkmış olup, sözkonusu dönemin devamı olarak değerlendirilmelidir.

Geçiş döneminde, dünya tekstil ve hazır giyim ticareti, dünya mal ticaretinden daha yavaş olmakla birlikte istikrarlı bir artış kaydetmiş ve son 40 yılda uygulanan korumacılık eğilimlerine kaın önemli gelişmeler sağlanmıştır. Dünya tekstil ve konfeksiyon ihracatında AB, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler sahip oldukları avantajları kaybederken Çin, Türkiye ve Hindistan gibi ülkeler ön plana çıkmışlardır. Bu yapısal değişimin en önemli nedeni şüphesiz ülkelerin rekabet yapılarını oluşturan etkenlerdeki avantajlarında meydana gelen değişikliklerdir.

Tekstil ve konfeksiyon dış ticaretinde sınırlamaların tamamen kalkması ile rekabetin daha da yoğunlaştığı ve tasarımcı eksikliğinin arttığı açıkça görülebilmektedir. Rekabet gücünün karşıltırılmasındaki en önemli unsurlar olan işgücü maliyetleri, işgücü verimliliği, hammadde ve enerji maliyetleri de yeni düzeni etkilemektedir. Ancak Türk üreticisi bu rekabet ortamında sadece korunmamaktan zarar görmektedir.

Özellikle, işgücü maliyetlerinin düşük olduğu Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Pakistan gibi Asya ülkeleri rekabet açısından oldukça avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, sanayileşme de ileri seviyeleri hedefleyen bu ülkelerde istihdam konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve konfeksiyon sektörü fazla sayıdaki vasıfsız işgücünün değerlendirilmesi ve ihracat ile ülkede sermaye birikiminin oluşturulabilmesi adına ilk çıkış noktası olarak görülmekte ve sözkonusu ülkeler tarafından büyük ölçüde desteklenmektedir.
 

Bu durum tekstil ve konfeksiyon sanayisinde belli bir yere gelmiş olan Türkiyenin özellikle dış pazarlarda kazanmış olduğu pazar payları üzerinde ciddi bir tehdit niteliği tımaktadır. Özellikle, Türkiye’nin sektör ihracatının önemli bir kısmının gerçekleştiği AB pazarında kotaların kaldırılması sonucunda Asya ülkelerinden kaynaklanan rekabet baskısı ile ihracatımız da olumsuz etkilenmektedir.

Ülkemizin bir diğer önemli dış pazarı olan ABD açısından farklı bir durum sözkonusudur. 2005 yılı başında bu ülke tarafından Türkiye’ye uygulanmakta olan kotaların kaldırılmasına rağmen, özellikle ÇHC’den kaynaklanan rekabetçi baskının bir sonucu olarak birim fiyatlardaki düşüşler nedeniyle ihracatımızın ABD’de uzun vadede gerileyeceği düşünülmektedir.

Bu itibarla, dünya pazarlarındaki konumunu geliştirerek sürdürmesi gereken Türkiye, hızla şiddetlenen ve değişik boyutlar kazanan küresel rekabet ortamında yeni, güçlü ve ulusal anlamda yaygın stratejiler geliştirmek zorundadır. Türkiye’nin, halihazırda bulunduğu pazarlarda sadece pazar payını korumakla kalmayıp arttırması, henüz varlık gösteremediği potansiyel pazarlara da girerek pazarlarını genişletmesi gerekmektedir. Bunun için dünya giyim sektöründeki güçlü varlığını sürdürmesine yönelik stratejiler üretmesi kaçınılmazr. Bununla birlikte, daha önceden de değinildiği gibi en büyük rakibimiz olan Çin kendi pazarımızda bile bizi tehdit eder noktaya gelmiştir. Bu durum da zönüne alındığında acil bir stratejik plan üretilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Strateji üretebilmek için ise pazarlardaki mevcut durumun net biçimde analiz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, konfeksiyonda ve kumaş teknolojilerinde Türkiye’nin oldukça güçlü konumda olması, üretim gücü ve esnekliği, yetişmiş insan gücü, pazarlara yakınlığı hatta pazarların merkezinde bulunması gibi özellikleri ile doğabilecek fırsatlarla birleştirildiğinde, Türkiye yakın gelecekte dünyanın sürekli açık fuar merkezi olabilecek konumdadır.
 

KAYNAKÇA

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi: Hazır

Giyim Sektör Raporu, Foreign Policy Dergisi

Financial Times

International Herald Tribune

Business Week

Turkish Time

İç Giyim Sektörü Pazar Araştırması 2005, Tigsad Yayınları Bilimsel Araştırmalar

Dizisi 1.

 

Web siteleri:

www.samsuntso.org.tr www.zaman.com.tr www.radikalonline.com.tr www.wikipedia.com www.itkib.org.tr www.egeliihracatcilar.com www.patronlardunyasi.com www.tekstilisveren.org.tr www.tigsad.org

www.intracen.org
 

EK 1: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLI’NIN “İHRACAT STRATEJİK PLANI 2004-2006”

STRATEJİK PLAN ÖZETİ

A-) STRATEJİK PLANIN GENEL AMACI

Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısını oluşturmak.

B-) STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1

Kaliteli rk ürünlerinin, başta hedef ülkeler olmak üzere, dış pazarlarda müşteri odaklı ve dinamik tekniklerle tanıtım ve pazarlamasını sağlamak.

Ulaşılması Öngörülen Hedefler

1.1.Olumlu rk Malı imajı oluşturulması

1.2.Tanım ve pazarlama faaliyetlerinin, hedef pazar ve sektör anlayışı içerisinde, etkin ve verimli hale getirilmesi

1.3.Başta off-set olmak üzere, karşılıklı ticaret mekanizmaları geliştirilmesi

1.4.Lojistik hizmetlerinin ihracatçının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi

Stratejik Amaç 2

İhracata ilişkin her türlü bilginin eşgüdüm içinde, güncel, etkileşimli ve küresel standartlara uygun olarak kullanımını sağlamak ve Türkiye’nin ihracat potansiyelinin tanıtılması için gerekli altyapıyı oluşturmak.

Ulaşılması Öngörülen Hedefler

2.1.Pazara Giriş Veri Tabanının faaliyete geçirilmesi

2.2.İhracatta e-ticaret yöntemlerinin kullanımında artış sağlanması

2.3.İhracatçılara yönelik “Bilgi Merkezleri” oluşturulması

Stratejik Amaç 3

Sektörel öncelikler de dikkate alınarak, ihracatçılara uluslararası rekabetçi fiyatlardan girdi temin etmek, üretim ve ihracat aşamasında yeterli ve etkin destek sağlayacak mekanizmaları geliştirmek.

Ulaşılması Öngörülen Hedefler

3.1.Başta KOBİ’ler olmak üzere, firmaları ihracata yönlendirecek destek mekanizmalarının geliştirilmesi

3.2.Eximbank kredi, sigorta ve teminat programlarının kullanım koşullarının iyileştirilmesi, yeni programlar geliştirilmesi ve Eximbankın orta ve uzun vadeli programlara ağırlık verecek bir yapıya kavuşturulması

3.3.Girdi maliyetlerinin rekabetçi düzeylere çekilmesi ve ihracatta maliyet artırıcı

unsurların ortadan kaldırılması

3.4.Ar-Ge faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge’ye verilen desteklerin etkin hale getirilmesi

Stratejik Amaç 4

İkili ve çok taraflı ticari ilişkiler kapsamında, ihracatçıların pazara giriş olanaklarını

geliştirmek ve mevcut pazar paylanı arttırmak.


 

Ulaşılması Öngörülen Hedefler

4.1.Gümrük Birliği’nin işleyişinde karşılaşılan sorunların ortadan kaldırılması

4.2.İkili ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında ihracatçılarla etkin koordinasyon sağlanması

4.3.Başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere, belirlenecek hedef pazarlara yönelik ihracatın artırılması

4.4.2005 yılında kalkacak tekstil kotalanın olumsuz etkilerini giderecek politikalar geliştirilmesi

Stratejik Amaç 5

İhracatın geliştirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak yapı ve işleyişleri geliştirmek.

Ulaşılması Öngörülen Hedefler

5.1.DTM’nin yurtiçi ve yurtdışı teşkilatının güçlendirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi

5.2.İhracatı engelleyici-geciktirici mevzuan yeniden düzenlenmesi ve bürokratik engellerin kaldırılması

5.3.Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğini artırıcı mekanizmalar oluşturulması

5.4.Kamu kurumlarında ihracata öncelik verecek anlayışın yerleştirilmesi

5.5.Kamuoyunda ihracat bilinci oluşturulması ve ihracatla ilgili tarafların eğitilmesi.